Zakon Ljubavi

Zakon Ljubavi, Vere i Nade – Večni Zakon Istine, Moći i Sreće

Zakon Ljubavi, Vere i Nade – Večni Zakon Istine, Moći i Sreće

Imaj Ljubav, Veru i Nadu – imaćeš SVE i više od toga, imaćeš VEČNU ISTINU, NAJVEĆU MOĆ I TRAJNU SREĆU.

Čista Ljubav je „materijal“ od koga je sačinjena Metafizička (Duhovna) Suština Sveta. Sam Bog je takođe Ljubav, koja nije samo atribut, svojstvo – već Primarna Supstanca iz koje je sve nastalo. Sve što je ružno, nastalo je naknadnim izobličenjem Ljubavi. Osnovno njeno svojstvo jeste Harmonija. Tamo gde nema ljubavi, nema ni harmonije – i obratno.

Pogrešno je reći: stvarajmo ljubav. Ispravno je reći: imajmo ljubav. Jer, ne možemo stvarati ono što je stvoreno u Večnosti, ali se toga možemo odreći ili prihvatiti. Nedostatak ljubavi nije ništa drugo nego nedostatak harmonije, odricanje od sopstvene suštine i gaženje metafizičkih istina. Svako ljudsko zlo samo je izobličena i „izvrnuta“ ljubav. Čak i ono što u svakodnevnom životu nazivamo „ljubavlju“ predstavlja u suštini baš „izvrtanje“ i suprotnost Čiste ljubavi.

Zakon Ljubavi

Vera je najmoćnije „oruđe“ kojim čovek raspolaže. Naivni realizam postavio je stvari naopačke: sumnju je pretpostavio veri, a kao preduslov za verovanje postavio navodno „razumevanje“. Međutim, nema razumevanja bez vereNema ni istine bez vere. Vrhunac razumevanja i jeste racionalna spoznaja moći vere, a svako pravo razumevanje predstavlja nagradu i rezultat istinske vere.

Ovde, naravno, nije reč o veri u religij-skom smislu, već o veri po sebi, dakle o Suštinskoj Veri. Imati Suštinsku Veru – znači bezuslovno verovati u ono što se želi postići, a ne u ono što je neko drugi propisao i nametnuo.

Hrist je vrlo jasno i slikovito govorio o moći vere. On nije krio da su i njegove božanske moći prvenstveno plod vere. Isceljenima je govorio „vera tvoja pomože ti“, a svojim učenicima  objašnjavao je da će se i planina podići i baciti u more kada joj se to kaže, samo ako se nijednog trena ne posumnja da će se to stvarno desiti. Jasno je da je Hrist govorio o snazi bezuslovnog verovanja u ono što se želi postići. Vera kao dogmatizovana hrišćanska religija nastala je tek kasnije

Mnogi su ljudi znali za moć vere i njom se naveliko služili. Neki su toga bili svesni, a neki nisu ni znali o čemu se tačno radi. Čak su i paganski plemenski vračevi znali da se mnogo lakše postiže ono što se želi ako se to ne dovodi u sumnju. Zbog toga su na razne načine svoje saplemenike pokušavali da prinude na verovanje.

Svi rituali upravo imaju tu svrhu – da se kod učesnika stvori utisak smislenosti i svrhovitosti, čime treba probuditi njihovu veru i odagnati sumnju. Metafizički evoluiranom čoveku tako nešto nije potrebno – kada nešto poželi, on najpre posumnja u svoje sumnje i bezuslovno poveruje u ostvarenje svoje želje, kao što bezuslovno veruje da će ujutru opet svanuti.

Nada predstavlja snagu duhovnog pogleda u budućnost, a manifestuje se kao mašta i sposobnost vizuelizacije. Ona u stvari predstavlja metafizički plan za ostvarenje želja. U svakodnevnom životu rečju nada označava se svako pozitivno očekivanje, ali to obično nema mnogo veze sa Istinskom Nadom. A pod Istinskom Nadom podrazumevamo primarnu sposobnost bezuslovnog očekivanja i jasnog viđenja onoga što se priželjkuje.

Ljubav, Vera i Nada samo u sadejstvu predstavljaju najveću moguću MOĆ. Ljubav predstavlja „materijal“, Vera „oruđe“, a Nada je „plan“. Ako neko gradi kuću – neophodno je svo troje. Slaba je korist od materijala, ako nema alata i plana; ne vredi ništa alat, ako nema kvalitetnog materijala; a ne vredi ništa ni plan bez materijala i alata. I oni koji se služe crnom  magijom koriste moć vere (negativne), ali bez ljubavi. Oni što imaju nadu bez vere – imaju samo praznu maštu i bolesne ambicije.

A oni koji imaju ljubav bez vere i nade jesu pozitivni i zaslužuju svaku blagodat – ali ne mogu do nje da dopru (kao gladan čovek koji je pošteno zaradio mnogo hlebova i sve ih nosi u rukama, ali zato što su mu ruke zauzete on ne može da odlomi i pojede jedan komad, iako mu hlebovi stalno ispadaju okolo i drugi ih jedu). Nema te ovozemaljske moći koja se koliko-toliko može meriti sa onim što predstavlja MOĆ LjUBAVI, VERE I NADE.

Tekst preuzet sa sajta Istinik