Kako živi božiji sluga

Kako živi božiji sluga i isplati li se njegova investicija

Kako živi božiji sluga i isplati li se njegova investicija

Mnogi imaju predrasude o tome šta to znači služiti bogu, kakva je to služba? Pavle kaže da smo mi udi Hristovog tela; možemo da razumemo da smo ćelije njegovog tela, A dobra je stvar da je i naše telo sagrađeno od ćelija pa bolje možemo da razumemo božansko biće.

Pa kad su naše ćelije u dobrom stanu, u kondiciji,kada im ništa nije teško, kad se raduju onda smo i mi radosni. Tako i Gospod čijeg smo tela deo želi da bude radostan; a radostan će biti samo ako smo mi kao njegove ćelije radosni.
To znači da ćemo bogu najbolje služiti ako se radujemo svemu šta dolazi u naš život, da sve dočekujemo sa osmehom ne sudeći da je nešto dobro a nešto zlo; jer pogrešan sud donosi pogrešna osećanja.

A da bi čovek mogao da se raduje on treba da prestane da sudi pogešno, da bude milostiv jer milost je radosno osećanje, da bude zahvalan jer i zahvalnost je radosno osećanje. da ima ljubavi i prema neprijateljima svojim jer i ljubav je radosno osećanje.
Kad nam se učini nažao mi treba da oprostimo da ne bi smo imali gnev bes ljutnju koja su loša osećanja i suprotna su životnoj radosti.

Kako živi božiji sluga

Sve što je Hristos govorio da treba činiti vodi ka tome da se naš život ispuni radošću. Ne brinite jer ko brinući može lakat rastu svom da doprinese? A bezbrižnost je jedan od glavnih pokretača radosti. Zašto je detinjstvo toliko lepo? pa zbog bezbrižnosti.
A da bi zajednica Hristovih ćelija bila radosna potrebno je da se pridržava moralnih načela koje su date u deset zapovesti; jer moral ljudi jednoga društva određuje kvalitet života u tom društvu.

Tamo gde ima puno lopova, lažova, švalera, kockara, KU&vi, kavgadžija, ne može biti ugodno za život u radosti.
Tvoreći ono šta je Hristos govorio mi gradimo društvo u kojem je milina živeti.
I tako služeći bogu i donoseći radost u njegov život mi služimo sebi jer donosimo radost u svoj život i u društvo u kojem živimo

Pokropimo Vrata Svoga Uma Hristovom Krvlju

Uzmite kitu isopa i zamočite je u krv, koja će biti u zdeli, i pokropite gornji prag i oba dovratka krvlju, koja će biti u zdeli, i nijedan od vas da ne izlazi na vrata kućna do jutra.

Jer će zaći Gospod da bije Misir, pa kad vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proći će Gospod mimo ona vrata, i neće dati krvniku da uđe u kuće vaše da ubija. I držite ovo kao zakon tebi i sinovima tvojim doveka. Друга Мојсијева 12.22-24

Ovi stihovi me navedoše da ispričam o duhovnoj Krvi Hristovoj kojom treba da budu pomazana naša duhovna vrata i dovraci u vreme kada Gospod bude prolazio da oveje gumno svoje i razdvoji kukolj od pšenice. Ono šta je krv jagnjeća kojom su mazali dovratke, bila za Izraelce To će za nas biti krv Hristova.

Šta je Krv Hristova u duhovnom svetu? To je Ljubav prema bliđžnjima i prema Bogu, A šta su vrata u duhovnom svetu? To su vrata naše pažnje, Jer mi kao umovi kroz pažnju puštamo da u naše srce, Fokus naših misli, uđu informacije. Kada informacije ulaze u naš Um mi ih bojimo svojim Mislima dajući im smisao. A bojimo ih onako kakva je naša istina.

Pa ako na vratima svoga uma mi bojimo informacije sudeći ispravno na osnovu istine tada ćemo te informacije obojiti mislima sa kojima dolazi ljubav i radost , a to je krv Hristova, Dok ko živi u zabludi on će informacije obojiti pogrešnim sudom i to će njemu doneti gnev i patnju.

Prolazak Gospodnji koji nam sledi, će preživeti samo oni čiji su dovraci obojeni Ljubavlju prema bliđžnjima i prema Bogu. Čija je pažnja obojena ispravnim sudom.

Ako pogledamo na ćelijskom nivou vidimo da se naša DNK zapertlava kada je opasnost, i tada nema obavljanja svih onih procesa koji su neophodni za život nego se samo sagorevaju šećeri da bi se obezbedila energija da se prevazuđe opasnost. Dok kada smo dobro raspoloženi tada se DNK raspertla i obavljaju se sve životne funkcije.

Praktično uvek kada smo uplašeni , gnevni, ljuti, besni ,kada mrzimo, patimo… mi zapertlavamo svoju DNK i klizimo u smrt. Uvek kada sudimo iz zablude mi umiremo. Prolazak Gospodnji će preživeti samo oni koji žive u istini i čiji sud bude u to vreme izvor radosti u njima, čija vrata uma budu premazana Hristovom krvlju, krvlju ljubavi.

Poslednja bitka se neće voditi između naroda već će se voditi u svakome Umu, i preživeće samo oni koji žive u istini. A istina se gradi tako što mi u svom umu opravdavajući svoja dobra dela gradimo Istinu. Onaj koji u svom umu opravdava svoja zla dela u svom umu gradi zabludu.

Poslednja bitka je bitka za um, i ko u sebi bude imao razne nanočipove koji mu utiču na misli taj neće moći da se odupre zlim mislima koje budu navaljivale iz njega. Zato se treba čuvati žiga zveri jer tada mi više ne vladamo svojim umom. Za Boga smo tada beskorisne mašine.