8_savjeta_duhovnu_radosttt

Kako da znamo jesmo li spašeni

Kako da Znamo Jesmo li Spašeni

Dešava se da neko ko je poverovao kasnije otpadne od vere; zato nisu spašeni svi koji su poverovali nego oni koji su odabrani. A kako ćemo znati da smo odabrani? Tako što vidimo sebe da tvorimo Božiju volju s radošću i ljubavlju prema bližnjima i prema Bogu. Jer ako ne tvorimo drage volje, onda nam je služba dodeljena i radimo zato što moramo jer zakon tako nalaže.

Ali, ako tvorimo od svoje volje iz ljubavi, onda to nije služba nego dragovoljna žrtva Bogu na slavu. I videći sebe da tako radimo mi se osvedočavamo da smo odabrani i spašeni. Vara se onaj ko misli da je spašen onog trenutka kada je poverovao. On je pred Bogom spašen istog trenutka jer Bog zna sve naše misli i dela od početka do kraja. Ali mi ne znamo sve naše misli i dela od početka do kraja.

Te stoga ne možemo biti tek tako sigurni da smo spašeni i odabrani. Nego se osvedočavamo kada sebe vidimo da tvorimo Božiju volju drage volje, a ne od moranja. Spasitelj je došao da spasi hrome, kljaste, natovarene, da otpusti roblje, da spase one kojima je spasenje potrebno.

I onda videti kako nas Gospod izbavlja. Ja sam pre dvadesetak godina bio zreo za spasenje: moj život je bio toliko posiveo da mi se više nije milio ni život. Samoubistvo se činilo kao dobar izbor. A Onda sam kroz Bibliju upoznao Boga i to je uticalo da ja nađem smisao zašto bi vredelo živeti život. Shvatio sam da sam ja sam uzrok svih svojih nevolja i da ja takođe mogu da budem uzrok koji će me izvesti iz njevolja ako budem poslušan Bogu. I ja sam spašen Božijom rečju.

Kako da Znamo jesmo li spašeni

I svaki takav kada je spašen zna da je spašen, jer je spasenje doživeo. On je video način na koji ga je Mesija spasao. Znači spasenje nije tako da samo veruješ i automatski si spašen. Stvar je da poveruješ. Jer razlika je između verovati i poverovati, po veri nešto učiniti, biti poslušan Bogu.

Bog se kroz moje spasenje osvedočio u mom životu.Onaj koji nije bio svedok svom spasenju nego samo treba da veruje da je spasen nije ni spašen, nego su ga prevarili da je verom spasen. E, ti si poverovo i sada si spasen. Pa kako možeš da znaš da si poverovao? Postoji neko osećanje kada se veruje?

Ne, ne postoji takvo osećanje.

Niko ne može sa sigurnošću da zna da li veruje ili samo misli da veruje. Koliko puta sam se zapitao: verujem li ja stvarno u Boga? I nema nikakvog znaka ili osećanja kojim bih ja mogao sebe da uverim da ja stvarno verujem.

Nego gledam jesam li poslušan Bogu,tvorim li njegovu volju, Pa po tome sudim verujem li ili ne. Uzdati se da smo verom spaseni a nemati iskustvo spasenja je potpuno nepouzdano