Zabranjeno Voće je stranica sa 10-ak video priloga koji su uklanjani sa društvenih mreža a za koje smatram da bi vredelo pogledati ih.

Događaj iz 2012 je predvideo sve!

https://www.youtube.com/watch?v=_sGH4UNMiqU&t=167s

Da bi Čovek Uspeo u Životu mora puno da radi


A ako Hoće da Propadne, ne Treba Ništa da Radi, Propast će Sama da Dođe

Pravila Igre


MAGNETO | Kontrola mozga preko magnetnih ćelija

MAGNETO | Kontrola mozga preko magnetnih ćelija


Hristos Kao Istina u Nama