Teokratija

2000 Godina Čekamo Teokratiju i Drugi Hristov Dolazak

2000 Godina Čekamo Teokratiju i Drugi Hristov Dolazak

2000 Godina Čekamo Teokratiju i Drugi Hristov Dolazak. Svaki pravi Hrišćanin očekuje da Bog dođe i počne da vlada na zemlji. Ali postavlja se pitanje kako će on to da dođe da vlada na zemlji kad smo mi udi Njegovog tela. Kad smo mi ćelije Njegovog uma.

I budući da mi živimo u njemu, to je nezamislivio da on dođe kao neko ko je izvan nas samih, kao što je došao u telu u vreme svog prvog dolaska. Bog je jednom na takav način došao među ljude i nema potrebe da to radi ponovo tako. Postavlja se pitanje; pa kako će onda doći kada je Njegov dolazak najavljen kao dolazak sa neba među ljude?

I svi očekuju da ponovo dođe na način kako je opisano u Novom Zavetu. Rečeno je da će doći na oblacima slave i da će ga videti svako oko. Kakvi su ti Oblaci Slave, jesu li to ovakvi oblaci koje viđamo na nebu iznad naših glava ili su nekakvi drugačiji oblaci?

Ja mislim da su to malo drugačiji oblaci, da su to oblaci duhovnog sveta koji nastaju kada vernici u svojim srcima slave i hvale Gospoda. Njegovu dobrotu, milost i ljubav. Jer Hristos je govorio da ko bude tvorio ono šta je on govorio: On i Otac će se naseliti u takvom čoveku i deliće trpezu sa takvim čovekom.

2000 Godina Čekamo Drugi Hristov Dolazak

Što će reći da tvoreći dela Božija kroz veru, te slaveći i hvaleći Ime Božije mi ćemo doći do toga da će On I Otac doći k nama i da će se naseliti u nama. Jer drugi Hristov dolazak je prikazan kao dolazak sa neba i da će ga videti svako oko. Ali ne tumačimo li mi pogrešno ovu najavu. Jer pogledajmo; Prolazak Izraelaca kroz Crveno More je samo slika duhovnih stvari.

Oni su prošli kroz vodu i tako bili oprani, kršteni za ulazak u obećanu zemlju; jer Krštenje je zapravo pranje. Mi upotrebljavamo izraz krštenje, pa se krstimo vodom; ali sveti Jovan je zapravo ljude prao u Jordanu navešćujući Prvi Hristov Dolazak.

Crveno More

Dakle prolazak Izraelaca kroz Crveno More u Obećanu Zemlju je samo slika koja pokazuje jedno duhovnio pranje, pranje verom. Jer ono šta je voda u materijalnom svetu, pa se sve pere vodom; to je vera u duhovnom svetu. Pa čovek biva opran kroz veru da nasledi Obećenu Zemlju, Carstvo Nebesko

Tako je i uznesenje Hristovo na nebo zapravo samo slika Njegovog drugog dolaska. Jer On kaže da je Carstvo Nebesko tu blizu nas, u nama samima, navešćujući tako da će njegov Drugi dolazak biti sa tog neba koje je u svakome od nas: Svet naših misli. Carstvo nebesko se nalazi u našem umu, i mi treba da ga nasledimo: Ali ga nećemo naslediti ako ne budemo poslušni Ocu koji treba da nam preda to carstvo.

Možemo da zaključimo da kada je Hristos govorio o tome da će On i Otac doći onome čoveku koji bude tvorio Božiju volju i da će se nastaniti u njemu: Da se to odnosi i na Drugi Hristov Dolazak, Da će Njegov dolazak biti tu unutar nas, u svetu naših misli. Jer kada mi radimo nešto od svoje volje, tada mi u svojim mislima opravdavamo to delo i tako dolazi do promene našega uma.

Tako ako se spremamo da slažemo, ukrademo… mi u svom umu imamo borbu misli, i biramo one misli koje podržavaju naše zlo delo: uvek nađemo opravdanje za svoja dela tako da ona na kraju izgledaju kao nešto dobro. Tako čineći zlo mi u svom umu opravdavamo to: i to dovodi do promene istine u našem umu. Pa kada lažemo, krademo… mi činimo blud: A istina nastala posle bluda se zove Zabluda.

A kada činimo dobra dela mi pravdajući to u svom umu gradimo Istinu. A Hristos za sebe kaže da je On Istina. Dakle možemo da zaključimo da ako budemo tvorili Božija dela: dela ljubavi i dobrote , kroz promenu našega uma Hristos će se naseliti u nama u svetu naših misli. On će biti Naša Istina i živeće u nama: Na nebu našega uma.

A njegov drugi Dolazak bi bio silazak sa Neba našega uma, na zemlju našega uma, mesto gde vlada naš intelekt: Taj neprijatelj Božiji koji je otac svih naših zlih misli. I da će Zemlja našega uma biti očišćena od zla, od svih naših misli koje donose, gnev, bes , patnju, strahove..

Na sudu se traži Istina, pa kada se utvrdi istina onda se donosi presuda. A posle presude se izvršuje pravda. a sa pravdom dolazi zadovoljstvo koje pravda donosi. Tako i u našem svetu misli: Mi imamo u sebi istinu na osnovu koje sudimo o situacijama, ljudima, događajima.. I kakva je naša istina takav će biti i naš sud.

A posledica našeg suda su osećanja koja imamo, jer misli sa sobom donose osećanja, a kako se osećamo tako se i ponašamo. Sretnemo čoveka o kojem su nam rekli da je učinio nešto loše i nama će već biti teško da budemo prijatni prema takvom čoveku jer nas istina koja je u nama tera da sudimo loše, i uz takav sud idu loša osećanja koja nam ne daju da budemo prijatni.

Ko može kada oseća ljutnju da bude nasmejan i prijatan. ( Možda voditelji na televiziji koji su izvežbani da kontrolišu osećanja). Znači od istine u nama zavisi kakva ćemo osećanja imati i kakvog ćemo duha biti. Jer za decu kada se igraju kažemo da ih pokreće duh igre, tužnoga pokreće duh tuge, onoga koji je veseo pokreće duh veselja.

Vidimo da od istine koja je u nama zavisi i kakvog ćemo duha biti: Ne može kroz nas da se ispolji Sveti duh, duh bratoljublja i milosti, ako je naša istina sačinjena od zabluda. Da bi smo živeli u Svetom Duhu, da bi smo bili kršteni njime, prvo u nas mora da se useli Hristos kao Istina u nama. A to može da se desi samo ako budemo tvorili Božiju volju.

Isus Hristos nije samo istina, On je i Život. Pa hajde da vidimo šta to znači:DNK u našim želijama ima dva režima rada: Kada je sve u redu i mi smo dobro raspoloženi DNK se raspertlava i omogućava se kopiranje informacija kako bi se u ćelijama proizvelo sve ono šta je potrbno održavanje života u ćeliji, možemo da kažemo za održavanje imunog sistema.

Drugi režim je uzbuna; dešava se nešto loše, napao nas je lav, i sada se treba boriti ili bežati. DNK se zapertlava de se u ćeliji ne bi odvijali nepotrebni procesi za tu situaciju, i sada se samo sagorevaju šećeri da bi se obezbedila energija da se prevaziđe stresna situacija.

Ali ćelija ne zna da li smo mi ustvarnoj opasnosti ili se samo u mislima prepiremo sa nekim, da li brinemo ili nas je stvarno napao lav. Tako da kad god smo ljuti, gnevni, besni, uplašeni, zabrinuti, depresivni… naša DNK se zapertlava i u ćeliji ne mogu da se odvijaju procesi neophodni za održavanje vitalnosti tela, tada mi polako klizuimo u bolest,tada mi živimo svoju smrt.

Dakle kada jedemo plodove sa Drveta Poznanja Dobra i Zla, plodove zablude, mi imamo osećanja gneva besa ljutnje,straha… i to nas vodi u smrt. Bog Adamu nije zabranio da jede plodove sa tog drveta. Nego ga je upozorio da ne jede jer će umreti. A Hristos one koje ne idu za njim naziva mrtvima; “ Ostavi mrtve neka sahranjuju svoje mrtve” kaže on.

Znači čovek koji jede plodove sa drveta poznanja dobra i zla je već mrtav iako za nas izgleda kao da je živ. Od Istine u nama zavisi da li mi živimo ili umiremo. Zato Hristos i kaže da je u njemu život: jer ako smo u Istini naša osećanja će biti lepa i mi ćemo imati život u sebi, a ako smo u zabludi ona će biti u nama izvor patnje i mi polako umiremo.

Sve bolesti nastaju kao posledica našeg pogrešnog odnosa prema životu. Iz Ovog ugla gledano mi vidimo da dolazak Teokratije, Drugi Hristov Dolazak, i vladavina Boga treba da se desi tako što će se on nastaniti u svima nama i da će kroz Istinu koja je u nama On vladati na zemlji.

Kada se on naseli u nama kao Istina kroz koju sudimo tada će nam biti lako da budemo moralni i dobri ljudi. Neće nam biti potrebni zakoni da održavaju red u državi: Sa razumevanjem zakona života moral će se sam nametnuti.