Uznesenje i Drugi Hristov Dolazak

Prolazak Izraelaca kroz Crveno more u obećanu zemlju je slika duhovnog prolaska vernika, duhovnih Izraelaca, u obećanu zemlju. Mi kroz veru, kao kroz vodu koja nas pere, ulazimo u obećanu zemlju, Carstvo Nebesko. Za to carstvo Hristos kaže da je tu, u nama, svet naših misli je obećena zemlja kojom mi treba da vladamo kao carevi.

I kad se govori o uznesenju i drugom Hristovom dolasku, svi očekuju da će se to desiti sa ovog neba koje je nama vidljivo a ne sa onog neba koje je tu u nama. Prvi Hristov dolazak je prepoznao jako mali broj ljudi, izgleda da će tako biti i sa drugim dolaskom jer svi očekuju njegov drugi dolazak sa ovog neba spolja, a ne onog koje je unutra u nama.

Pri uznesenju mi ćemo biti uzneti na nebo: ali koje nebo? Bićemo uzneti na nebo unutra u nama i mnogi taj događaj neće prepoznati jer nemaju nikakav pojam o tome kako bi to izgledalo. A izgledaće ovako:” Kao kad munja zapara nebo od istoka do zapada”.

Uznesenje

Šta se dešava kad munja zapara nebo? Zamislite tama svuda oko vas, a onda munja, svetlost, i mi vidimo sve oko nas kako je i šta je. Zamislimo da smo dovedeni u neku prostoriju po mraku i da smo ostavljeni u njoj bez svetla: Onda pipajući razaznamo stvari koje se nalaze u prostoriji; zatim neko upali svetlost i mi vidimo da ništa nije onako kako smo mi mislili da jeste.

E takav će biti Njegov drugi dolazak, sa neba ovog u nama: doći će kao jedan veliki upliv razumevanja svega na jedan sasvim drugačiji način. Jedno tako veliko prosvetljenje koje će izazvati oduševljenje u svima nama.

Tada ćemo svi shvatiti koliko smo bili glupi i slepi da razumemo Sv. Pismo. A oni koji nisu čitali Sv. Pismo će biti osiromašeni u prosvetljenju jer neće imati na šta da se nadograde.Ostaće u tami, ostaće na zemlji svoga uma nesposobni da vide tu veliku svetlost.

Uznesenje će se dogoditi pre drugog Hristovog dolaska jer će dostojni biti uzneti na to nebo u nama da vide pre ostalih sve divote nebeskog načina mišljenja. I oni će učiti ove ostale koji su nepripremljeni došli do zadnjeg vremena ne bi li što više ljudi bilo spremno za drugi Hristov dolazak.

Uznesenje

144 000 odabranih od svakog plemena Izrailjevog neće biti telesni Izraelci, iako pismo pominje dvanaest plemena Izrailjevih, Jer Izrailj znači; Onaj koji je video Boga. A Boga mogu da vide samo duhogvni Izraelci, iskreni ( ne formalni) hrišćani.

Svako ime u Heberjskom je oznaka karaktera, i kad Bog govori o dvanaest plemena Izrailjevih , On zapravo govori o karakteru tih ljudi koji su videli Boga.

Tako u dvanaest plemena Izrailjevih koji će biti odabrani među 144000 nema Danovog plemena. Jer Ime Dan znači: Bog je sudija. A Bog nije sudija nego spasitelj onima koji se spasavaju. Zato sa sigurnošću možemo da tvrdimo da se ne radi o telesnim Izraelcima nego o duhovnim Izraelcima. Onima koji su videli Boga kako kaže Ime Izrael.

[USM_plus_form]