Otkrovenja

slepa vera

Slepa vera je vera bez pokajanja

Pokajanje je ono šta mi treba da imamo, Gospod od nas nije tražio kajane, to je đavo nama usput podnetnuo. A razlika između pokajanja i kajana je kao razlika između svetla i tame, između dana i noći.

Sveti Gral

Pokajanje Put Ka Obnovljenju Uma i Nanovorođenju

Pokajanje je ono šta mi treba da imamo, Gospod od nas nije tražio kajane, to je đavo nama usput podnetnuo. A razlika između pokajanja i kajana je kao razlika između svetla i tame, između dana i noći.

Reinkarnacija

Da li je Reinkarnacija stvarna pojava

Da li je Reinkarnacija stvarna pojava? Nama izgleda kao da Sunce kruži oko Zemlje, a u stvarnosti nije tako nego Zemlja kruži oko Sunca. Izgleda kao da zvezde sede okačene kao na nekom svodu a u stvarnosti nije tako . Izgleda kao da je Zemlja ravna ploča a ona je lopta, iako se mnogi trude da dokažu da nije tako.

Kako se Hrani Um

Kako se Hrani Um i Koja je Prava Hrana

Kako se Hrani Um i Koja je Prava Hrana za njega da bi smo imali duhovno zdravlje? Naš um je kao duhovni želudac, i to je razlog zašto nas Hristos naziva ovcama. Ovce su preživari pa kada se napasu onda legnu i polako preživaju hranu koja se već napola svarila.

Uznesenje

Uznesenje i Drugi Hristov Dolazak

Uznesenje i Drugi Hristov Dolazak. Prolazak Izraelaca kroz Crveno more u obećanu zemlju je slika duhovnog prolaska vernika, duhovnih Izraelaca, u obećanu zemlju.