Otkrovenja

 • 20 Kako naslediti Carstvo Nebesko

  20 Kako naslediti Carstvo Nebesko

  Za carstvo nebesko Hristos kaže da je tu u nama,da je deo nas, i onda, ako mu verujemo mi možemo razumeti da je carstvo nebesko svet naših misli i ideja koje se rađaju u našem umu.

 • Spašavamo li se delima ili je dovoljna samo vera

  Spašavamo li se delima ili je dovoljna samo vera

  Mnogi uče da treba držati deset Božijih zapovesti da bi se dobilo spasenje, drugi opet uče da dela nisu potrebna već da se spasavamo blagodaću po veri

 • Rasuđivanje

  Rasuđivanje

  Rasuđivanje je način da se čovek rodi kao Božansko biće, i u ovom tekstu ćemo pokušati to da malo bolje osvetlimo. Da se vidi kolika je vrednost rasuđivanja i kakvo blago stičemo njime. Stihovi o Izraelskom caru Solomonu će biti odličan uvod u priču. Evo šta je Solomon zatražio od Boga:

 • Slepa vera je vera bez pokajanja

  Slepa vera je vera bez pokajanja

  Pokajanje je ono šta mi treba da imamo, Gospod od nas nije tražio kajane, to je đavo nama usput podnetnuo. A razlika između pokajanja i kajana je kao razlika između svetla i tame, između dana i noći.

 • Sveti Gral je Sud iz Koga su Pili Isus i Njegovi Učenici

  Sveti Gral je Sud iz Koga su Pili Isus i Njegovi Učenici

  Sveti Gral je Sud iz Koga su Pili Isus i Njegovi Učenici Sveti Gral je sud iz koga je pio Hristos i njegovi učenici. Treba znati da sve što postoji u materijalnom svetu postoji i u duhovnom svetu jer materijalni svet izvire iz duhovnog. Sve polazi od istine kao podloge za duhovni sud, kakva je…

 • Strpljenje kao Sila kojom Vladamo Svojim Umom i Svojim Životom

  Strpljenje kao Sila kojom Vladamo Svojim Umom i Svojim Životom

  Strpljenje je odraz snage čoveka da ne poklekne pred navalom misli koje osuđuju druge i sačekati malo dok se ne stavimo u ulogu te druge osobe koja nas povređuje, tera da se gnevimo, ljutimo,

 • Kako naš Intelekt Gospodari nad Nama

  Kako naš Intelekt Gospodari nad Nama

  Kako naš Intelekt Gospodari nad Nama Hajde da vidimo kako naš intelekt gospodari nad nama ; Mnogi veruju da su Hristove reči, da na šamar treba okrenuti i drugi obraz , ubačene u Jevanđelje od onih koji od ljudi pokušavaju da stvore poslušno roblje. Pa sam ja spremio jedan primer kroz koji ću pokušati da…

 • Velika Pretnja Čovečanstvu Ikona Zveri

  Velika Pretnja Čovečanstvu Ikona Zveri

  Velika Pretnja Čovečanstvu Ikona Zveri Ikona Zveri je velika pretnja čovečanstvu koje ono nije ni svesno, a već mu se sve više uvlači u život. Hoćemo li na vreme postati svesni opasnosti koja nam preti? Kada se govori o ikoni misli se na nečiji lik nacrtan, naslikan, izvajan ili slično. Danas mi imamo još neke…

 • Pokajanje Put Ka Obnovljenju Uma i Nanovorođenju

  Pokajanje Put Ka Obnovljenju Uma i Nanovorođenju

  Pokajanje je ono šta mi treba da imamo, Gospod od nas nije tražio kajane, to je đavo nama usput podnetnuo. A razlika između pokajanja i kajana je kao razlika između svetla i tame, između dana i noći.

 • Da li je Reinkarnacija stvarna pojava

  Da li je Reinkarnacija stvarna pojava

  Da li je Reinkarnacija stvarna pojava? Nama izgleda kao da Sunce kruži oko Zemlje, a u stvarnosti nije tako nego Zemlja kruži oko Sunca. Izgleda kao da zvezde sede okačene kao na nekom svodu a u stvarnosti nije tako . Izgleda kao da je Zemlja ravna ploča a ona je lopta, iako se mnogi trude…

 • Kako se Hrani Um i Koja je Prava Hrana

  Kako se Hrani Um i Koja je Prava Hrana

  Kako se Hrani Um i Koja je Prava Hrana za njega da bi smo imali duhovno zdravlje? Naš um je kao duhovni želudac, i to je razlog zašto nas Hristos naziva ovcama. Ovce su preživari pa kada se napasu onda legnu i polako preživaju hranu koja se već napola svarila.

 • Uznesenje i Drugi Hristov Dolazak

  Uznesenje i Drugi Hristov Dolazak

  Uznesenje i Drugi Hristov Dolazak. Prolazak Izraelaca kroz Crveno more u obećanu zemlju je slika duhovnog prolaska vernika, duhovnih Izraelaca, u obećanu zemlju.

 • Nauka je Dokazala da se Može Živeti Večno

  Nauka je Dokazala da se Može Živeti Večno

  Nauka je Dokazala da se Može Živeti Večno Sveto Pismo nas uči da ako bi smo jeli sa Drveta života onda bi smo živeli večno, a da umiremo zato što jedemo plodove sa Drveta Poznanja Dobra i Zla. Pa hajde da vidimo šta to znači u praksi i može li se stvarno živeti večno, Počećemo…

 • Odnos Uma i Duše kao Odnos Muža i Žene

  Odnos Uma i Duše kao Odnos Muža i Žene

  Odnos Duše i Uma kao odnos muža i žene I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih. Prva Mojsijeva glava 1 stih 27. Bog je stvorio Adama savršenog i Eva je bila deo njega. Pošto Adam kao savršen nije mogao da pogreši, to ga Bog deli…

 • 2036 Krunisanje Antihrista i Drugi Hristov Dolazak

  2036 Krunisanje Antihrista i Drugi Hristov Dolazak

  Kako je došlo do ideje o 2036-oj kao godini drugog Hristovog dolaska. Priča o Velikoj Piramidi i Kraju Sveta Tri Piramide kao tri lica Božanskog bića Pored druge piramide nalazi se 91 podeok koji označava 91 stepen od severnog pola

 • Srce

  Srce

  Ljudi kada kažu da im je nešto u srcu oni pokazuju na predeo grudi. To je postala stvar folklora , oni to tako rade jer svi to tako rade. Niko ne preispituije ima li to smisla .

 • Kako se Gubi Duša

  Kako se Gubi Duša

  Kada govorimo o duši treba da znamo da je duša kolektivna svest svih naših ćelija, a u našem umu se manifestuje kroz misli i osećanja koja ih prate.

 • Hristos kao Istina u Nama

  Hristos kao Istina u Nama

  Mesija kaže da ko bude tvorio Božiju volju On i Otac će doći njemu i nastaniće se u njemu. Spasitelj kaže da će Bog živeti u nama i deliće s nama trpezu. A gde će se to useliti Bog? U koji deo našeg bića?

 • Ukrotimo Zver u Sebi

  Ukrotimo Zver u Sebi

  Значи од истине зависи каквог ћемо духа бити. Не може Свети Дух да делује кроз нас док ми живимо у заблуди.