dostojanstvo

Dostojanstvo

Kako se ponašati prema onima koji nas stalno peckaju?

Stvar je da nas ta njihova peckanja povređuju i nanose nam bol, a to je zato što mi pogrešno doživljavamo te ljude, doživljavamo ih kao neprijatelje jer smo ponosni na svoju veru i na svoj izbor. A ponos je najveći neprijatelj jednog Hrišćanina.

Ponosan Hrišćanin je onaj koji očekuje da će drugi ljudi da vrednuju ono kakav je on. Hrišćanin treba da ima dostojanstvo a ne ponos, ponos pripada gordosti. Jer dostojanstvo je svetlost a suprotno njemu je Gordost kao tama.

Da bi smo stekli dostojanstvo mi treba da činimo nešto dobro, nešto što će nama dati vrednost koja više neće zavisiti od toga šta drugi ljudi misle o nama. Čovek koji svoju vrednost dobija od Boga, jer čini Božija dela stiče dostojanstvo i više mu ljudska peckanja ne mogu ništa.

Kako se ponašati

Dostojanstven čovek može da se ponizi a ponosan to nije u stanju. Kada dostojanstvenom kažu da je loš čovek on to dočeka s prijateljskim osmehom i pride ponizi sebe. Kaže nešto u stilu: Ma ja sam i veća baraba nego što ti misliš. Tako dostojanstvenom čoveku nije teško da se ponizi i ne traži da ga ljudi cene već gleda šta će Bog da misli o njemu.

Dostojanstven čovek saoseća sa svojim neprijateljima i kroz saosećanje od njih pravi prijatelje. Zato treba imati sažaljenja prema onima koji se nisu rodili kao sinovi božiji. Oni su stvorenja i kao takvi su niža bića, sa manjom moći rasuđivanja.

Hoćemo li se ljutiti na malo dete kada napravi nešto što nam se ne sviđa? Zar mu nećemo oprostiti i čekati da poraste i shvati da to nije bilo u redu. I sve jedno ćemo ga voleti dok čekamo da odraste.Tako treba i sa ljudima koji se nisu rodili kao sinovi Božiji.

Kako se ponašati

Kao kad vidiš lane ostalo bez roditelja, pa ga uzmeš sebi i neguješ ga s ljubavlju dok ne odraste. Ti ga ne žališ nego ga neguješ i raduješ se njegovom odrastanju, i danu kada će se vratiti u prirodu.

U saosećanju je život a u žaljenju smrt, tako je velika razlika između njih. Tako saosećajući one koji nas peckaju i ponizivši sebe u dostiojanstvu, nas neće peckati te otrovne strelice upućene ka nama.