Udar asteroida udar

11 Udar na Čovečanstvo

Osnivanje porodice je poslednja pobuna protiv modernog sveta po meri globalista. To je još jedan udar na čovečanstvo

Trojanski konj našeg Vremena

Ovih dana se mnogo govori o štetnosti elektromagnetnog zračenja , i budući da ono uglavnom dolazi od mrežnih uređaja mobilne telefonije, to se ona proglašava za smrtonosno oružje svetskih moćnika. Na tržištu postoje proizvodi koji bi trebalo da nas štite od elektromagnetskog zračenja , pa tako imamo orgonite predmete u obliku piramide koji upijaju elektromagnetno zračenje, Zatim navodna Teslina purpirna ploča , pa onda neki ruski uređaj koji treba nositi sa sobom jer navodno čisti okolinu od štetnog zračenja.

Ja sam već govorio o eksperimentu vršenom na biljkama. Radi se o tome da svaki atom ili molekul ima svoju frekfenciju na kojoj vibrira, na kojoj zrači. Naučnici su se dosetili da tu frefkfenciju srazmerno umanje i prevedu je u zvuk, a da taj zuk posle puštaju biljkama, da vide šta će se desiti. Izmerili su frekvenciju molekula bilnog otrova i preveli je u zvuk, a onda su taj zvuk pustili biljkama.

Desilo se to da su Biljke uvenule isto kao da oprskane tim otrovom. To nas dovodi do zaključka da ne ubija biljke sama materija od koje je otrov načinjen, već frekvencija elektromagnetnog zračenja na kojoj molekuli tog otrova vibriraju.. Kažu da izuzetno osetljivi ljudi mogu da vide auru oko našeg tela, postoji i Kilijanova fotografija kao način da se to zračenje snimi, pa sami tim i dokaže da to zračenje postoji. Kilijanovom fotografijom je dokazano da i biljke imaju auru i da i one zrače .

A to nas dovodi do zaključka da svako živo biće ima dušu koja ja izvor zračenja, i te aure oko tela. Nije teško izvesti zaključak da postoje frekvencije koje su u skladu sa zračenjem našeg tela i ne nanose mu štetu , kao i zračenja koja remete tu pesmu našeg tela i samim tim nas truju. Ozonski omotač i Zemljino magnetno polje filtriraju štetno zračenje koje dolazi sa Sunca, a propuštaju samo zračenje koje blagotvorno deluje na organizam.

Zimi taj filter dovodi do toga da je tog blagotvornog zračelja malo a leti pak probija više štetnog zračenja koje uspeva da prođe ovu zaštitu kojom nas planeta štiti, pa se dešava da izgorimo na suncu. Možemo da zaključimo da postoje delovi spektra zračenja koji su pozitivno zračenje za naš organizam kao i delovi spektra negativnog zračenja. Postoje uređaji koji mere količinu zračenja kojima možemo izmeriti zračenje raznih uređaja kojima smo okruženi.

Udar na čovečanstvo

Tako možemo izmeriti količiniu zračenja rutera, mikrotalasne peći, telefona, televizora. Možemo proveriti količinu zračenja u našem domu i preduzeti korake da ga smanjimo. Ali mi na taj način ne rešavamo rpoblem: Jer nije količina zaračenja izvor problema nego je problem da li je frekvencija tog zračenja štetna za nas, ili blagotvorno deluje na naš organizam. Kada je zvuk u pitanju mi možemo naći na internetu da su ljudi otkrili frekvencije koje pozitivno utiču.

Tako je muzika koja ja snimljena na 432 herca pozitivna, dok je muzika snimljena na 440 herca štetna za nas.. Neko je uvodeći standarde namerno standardizovao muziku koja se danas emituje na 440 herca. Pa se na internetu može naći puno muzike snimljene na 432 herca kao pozitivni doprinos zdravlju Ali i tu postoji caka: Primećeno je da digitalna muzika za razliku od analogne nema taj blagotvorni uticaj na naše telo. Tako ja preporučujem pevanje kao način da uskladimo vibracije našeg tela, Jer naše grlo je naš prirodni mehanizam kojim možemo da harmonizujemo svoje telo.

Sem lečenja zvukom postoji i lečenje svetlošđu, foto terapija, jer i svetlost je vrsta elekromagnetskog zračenja. Pa se i njom može harmonizovati zračenje našeg tela. Na internetu se može nađi video o čoveku koji je polovnom dvadesetog veka napravio uređaj kojim je svetlosnim zračenjem lečio ljude čak i od raka. Njegova aparatura je porazbijana, a on skolonjen sa scene, Jednostavno nekim ljudima nije u interesu da mi budemo zdravi, i sve se radi da se mi što više razboljevamo.

Hoću da vam kažem da svetski moćnici već znaju koje su frekfencije dobre, a koje loše po funkcionisanje našeg tela. I da se svakako uređaji u našem okruženju mogu naštelovati da zrače na frekfencijama koje su pozitivne. Kao i na frekfencijama koje su štetne. Imajući to u vidu možemo da izvedemo zaključak da se ihfrastruktura telekomunikacionih kompanija može koristiti kao oružje, i kao lek.

Sve je do frekvencije na kojoj se emituju talasi. Najnovija generacija telekomunikacionih uređaja koja se trenutno postavlja diljem sveta radi na izuzetno sitnim talasima. Ti sitni talasi prolazeći prostorom, sudaraju se sa atomima i menjaju frekvenciju atoma na kojoj ti atomi inače zrače. Sudarajući se sa molekulima kiseonika u atmosveri, oni mogu da promene frekfenciju zračenja tih molekula. Kažu da kiseonik zrači na 60 gigaherca, a to baš spada u frekfencije na kojima najnoviji uređaji zrače.

Takav kiseonik postaje neupotrebljiv za naše telo jer se ne vezuje za molekule hemoglobina u našoj krvi, pa mi dišući takav kiseopnik ostajemo bez kiseonika. Ti sitni talasi prodiru u naše telo i menjaju pesmu kojom vibriraju molekuli u našem telu, remete naš unutrašnji sklad. Mada je bolje reći da mogu da poremete naš uutrašnji sklad jer u zavisnosti na kojoj frekvenciji uređaju rade, mogu da harmonizuju ili poremete molekule našeg tela.

Trojanski konj našega vremena

U ovom svetu dualnosti ništa samo po sebi nije dobro ili loše, ali se sve može koristiti za dobro ili zlo. Pa tako od toga u čijim se rukama nalazi ova tehnologija, zavisi i kako će ona biti upotrebljena. Postavlja se pitanje; Šta mi možemo da uradimo povodom svega ovoga. A možemo puno.

Imajmo na umu da mi nismo telo da bi se telesno borili,. Mi smo umovi: I naša borba treba da se vodi na nivou naših misli. Mi svojim mislima možemo da harmonizujemo i da poremetimo pesmu našeg tela kojom naša duša zrači. Naime osećanja koja naša duša prizvodi dok se mi kao um bavimo raznim mislima, utiču na prizvodlju hormona radosti ili tuge. Molekuli tih jedinjenja svojim vibracijama harmonizuju ili kvare muziku našeg tela.

Kada su molekuli našeg tela u harmoniji onda je naša aura svetlo zlatne boje, a kada se to poremeti naša aura postaje tamna. Duša je kao sveća koja gori u našem telu, i obasjava celo telo, pa i ljude koji se nalaze u našoj blizini. Zato se pored osoba koje su u harmoniji i mi dobro osećamo.

Kada je naše telo u harmoniji , kada su naše misli harmonične, onda mi osećamo neku tihu radost, i mir, koji prožima celo naše biće . A kad smo ophrvani mislima straha, brige, ljutnje, gneva, mi se nalazimo u nemiru, i celo naše telo je kao nemirno more kojim krstare veliki talasi podignuti vetrovima duha koji je u nama, dok je ono nadkriljeno tamnim oblacima.

Kada smo u Svetom Duhu, tada su naše misli mirne i blage, molekuli našeg tela su kao mirno more obasjano suncem . A kad nas pokreću demoni ,duhovi zla ; Tada su ti duhovi su kao vetrovi koji podižu velike talase, praveći od pesme naše duše krik straha i patnje.

Nadam se da vam je iz svega rečenog jasno koliku moć imamo mi kao umovi, kao gospodari, koji možemo da vladamo nad svojim mislima birajući kojim mislima ćemo posvetiti pažnju. Kolikogod da nas napadaju spolja mi se uvek možemo braniti iznutra pesmom svoga uma i svoje duše. Jer ko peva zlo ne misli. Ali ako im dopustimo da kroz vakcinaciju unesu u nas nano čipove, koji mogu da vibriraju u našem telu, na frekvenciji koju im neko spolja diktira, mi smo tim ljudima dali vlast da mogu sa nama da rade šta hoće.

Da nas iscele, i da nas razbole. Te vakcine su Trojanski konj kojim su Trojanci bili prevareni . Očarani poklonom nisu primetili da su u grad pustili neprijatelje. Tako i mi slepo verujući struci, pustićemo da se u naš grad, naše telo, uvuče neprijatelj, a onda ćemo proći isto kao Trojanci.

Da nas Gospod Obasja licem Svojim i Bude nam Milostiv

1 Trojanski konj ko udar

Hristos kao Istina u Nama

Please follow and like us:
icon Follow en US udar