Pricesce Pričešće

Pričešće i Kako Treba da Izgleda Pravo Pričešće

Pričešće i Kako Treba da Izgleda Pravo Pričešće

U komentaru na Video pod nazivom “Pokajanje” dobio sam pitanje koje glasi; Šta mislite da li pričešće pomaže u svemu što ste naveli? Odgovor na ovo pitanje nije ni malo lak, jer postoji pričešće koje pomaže i priščeće koje ne pomaže.

Postoji duhovno pričešće i postoji telesno pričešće.

Telesno pričešće se u većini slučajeva svodi na nedelju dana posta a onda se ode u crkvu gde se posle luturgije od sveštenika dobije osveštan hleb i vino kao telo i krv Hristova. Kada je u pitanju duhovno pričešće mi takođe treba da jedemo telo Hristovo i da pijemo Njegovu krv. Ali ovaj put duhovno telo i duhovnu krv.

Hajde da vidimo šta je duhovno telo Hristovo. Pogledajmo šta kaže Jevanđelje po Jovanu već u prvom stihu: U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. A u šesnaestom stihu kaže: I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od oca.

Jevanđelje nam otkriva da je Reč Božija postala telo, a Hristos je Reč Božija. Kada Hristos kaže da ko ne bude jeo njegovo telo neće imati život u sebi; On zapravo kaže da ko se ne bude hranio duhovnom hranom, Rečju Božijom, taj neće imati život u sebi. Reč Božija se do današnjih dana prenosi kroz sveto Pismo, i za svakog iskrenog Hrišćanina Biblija je Reč Božija. Ona je telo Hristovo kojim mi treba duhovno da se hranimo.

Pričešće

Jer Isus za vreme tajne večere lomi hleb i daje učenicima govoreći.uzmite, jedite, ovo je telo moje. Hleb je hrana i dajući im hleb Isus je rekao da je njegovo telo hrana, duhovna hrana. Jer hleb je telesna hrana a njegovo telo, Reč Božija je duhovna hrana. Jer Hristos, reč Božija, je Hleb života a rođen je u Betlehemu. A Betlehem znači kuća hleba ,ili pekara. Kakva simbolika.

A da bi razumeli šta je krv Hristova, to opojno duhovno vino koje će opiti narode, moramo početi od Svetoga Duha. Sveti Duh je duh ljubavi među braćom, duh bratoljublja. I čovek koji nema Svetoga Duha, ne može biti ugodan Bogu da bi bio pričešćen. Zato u Jevanđeljima stoji da treba da budemo milostivi, trpeljivi prema bližnjima, da praštamo, da okrenemo i drugi obraz, da budemo krotki.

Jer ko tako radi gradi mesto u sebi gde će se nastaniti sveti Duh, Duh ljubavi prema bližnjima. A nagrada za one koji imaju Svetog Duha u sebi je osećanje radosti dok čine dobra dela s ljubavlju. Osećanje radosti koje dolazi od ljubavi je duhovno vino kojim će se opiti svi narodi. To osećanje radosti je Krv Hristova.

Tako dolazimo do toga, da kada se neko hrani duhovno čitajući Reč Božiju, i kada poslušnošću izvršava Božiju volju imajući ljubav prema bližnjima, pijući krv Hristovu koja izvire iz te ljubavi; Taj biva duhovno pričešćen od samoga Gospoda. Pokajanjem mi se okrećemo od činjenja zla i čineći Božiju volju kroz ljubav prema bližnjima mi se svakodnevno pričešćujemo.

Iz rečenog vidimo da je duhovno pričešće ono pravo pričešće, dok je ono telesno malo klorisno za stvari telesnog zdravlja, i pomalo u duhovnom: Jer istrajnošću u postu jačamo svoju volju. A da bi post bio onaj pravi duhovni post, mi moramo da vodimo računa čime hranimo svoj um. Jer kroz pažnju koju posvećujemo nedoličnim sadržajima na internetu i televiziji mi prljamo svoj um i nemamo nikakvu korist od posta