Kako se Hrani Um i Koja je Prava Hrana

Kako se Hrani Um i Koja je Prava Hrana za njega da bi smo imali duhovno zdravlje? Naš um je kao duhovni želudac, i to je razlog zašto nas Hristos naziva ovcama. Ovce su preživari pa kada se napasu onda legnu i polako preživaju hranu koja se već napola svarila.

Tako i naš um, kada ga nahranimo kroz pažnju , on posle u dokolici prežvakava to i premišlja o stvarima kojima smo ga nahranili. Nazvavši nas ovcama on je ukazao na to kako se mi kao umovi duhovno hranimo Ako gledamo film neminovno ćemo posle premišljati o njemu, ako prisustvujemo svađi takođe.

Naš probavni sistem pošto prevari hranu izdvoji iz nje hranjive materije pa se time nahrani telo. A kada vesti prođuz kroz naš um mi iz njih imamo razne, misli i ideje kojima se nahrani naša duša. Ako u um unosimo lošu hranu, loše informacije, posvećujemo pažnju nedoličnim sadržajuma mi tada jedemo mrsnu hranu, a kada se hranimo SV. Pismom mi jedemo duhovni hleb,koji je ona prava hrana za dušu.

Kako se hrani um

Duhovni post je čuvati svoj um od mrsne hrane i hraniti se duhovnom hranom koja je korisna za dušu. Sv. Pismo je duhovni hleb, telo Hristovo, koje ko ne jede neće imati život u sebi. Za Bibliju Hristos kaže; Telo je moje prava hrana. I mi treba da razumemo da je Biblija hrana za naš um.

Jer kada je na tajnoj večeri prelomio hleb on je dao učenicima govoreći; ovo je tijelo moje koje se daje za vas. On je dao učenicima hranu, jer hleb koji je prelomio je hrana. I rekao ovo je telo moje. U smislu moje telo je hrana za vas. A pošto znamo da je Biblija Reč Božija, da je reč postala telo. To razumemo da je H ristos rekavši “ovo je za vas telo moje” zapravo rekao ; Biblija je duhovna hrana za vas.

Mi čitamo Bibliju, a onda u dokolici naš um premišlja o pročitanom izdvajajući ideje korisne i beskorisne. I kao što bubrezi prečišćavaju hranu i odvajaju korisno od štetnog tako bismo i mi trebali da vodimo računa o idejamo koje se rađaju iz procesa varenja duhovne hrane.

Da odvojimo korisne ideje od štetnih i samo korisnima nahranimo svoju dušu.Proces u kome mi odvajamo dobre ideje od loših se zove RASUĐIVANjE.

Kroz rasuđivanje mi preispitujemo ideje koje se rađaju u našem umu.Gledamo kakvu nam korist ili štetu donose ako ih prihvatimo. Ispitujemo kakav će biti ubuduće naš sud ako prihvatimo određene ideje. Jer od našeg suda zavisi kako ćemo doživljavati stvari u svom životu i kakva će nam to osećanja doneti. Da li će određena ideja u naš život doneti radost ili tugu.

Jer kvalitet našeg života zavisi od količine radosti u našem životu; i ako mi dopustimo da u našu istinu uđu ideje koje će donositi loš sud i loša osećanja mi smo na taj način sebe osudili na patnju.Zatoje neophodno da pazimo kakvom hranom hranimo svoj um kao i idejama koje se izdvajaju iz hrane kojom smo nahranili svoj um.

Srce
Blog | Otkrovenja

Srce

Ljudi kada kažu da im je nešto u srcu oni pokazuju na predeo grudi. To je postala stvar folklora , oni to tako rade jer svi to tako rade. Niko ne preispituije ima li to smisla .

[USM_plus_form]