Ikona zveri

Velika Pretnja Čovečanstvu Ikona Zveri

Velika Pretnja Čovečanstvu Ikona Zveri

Ikona Zveri je velika pretnja čovečanstvu koje ono nije ni svesno, a već mu se sve više uvlači u život. Hoćemo li na vreme postati svesni opasnosti koja nam preti?

Kada se govori o ikoni misli se na nečiji lik nacrtan, naslikan, izvajan ili slično. Danas mi imamo još neke od načina da napravimo nečiji lik; Možemo napraviti robota u nečijem liku a možemo i skenirati sebe u sonijeviom skeneru i da od toga napravimo NFT koji ni bio naš avatar u virtuelnom svetu u METAVERSU. Trebalo bi da skrenemo pažnju da se Bog u Bibliji izričito protivi pravljenu likova i slika koje bi predstavljale Boga ili anđele, (A klanjanje je izraz obožavanja, slavljenja boga).

Tako da se svako slavljenje bilo čega osim Boga Stvoritelja naziva idolopoklonstvom, koje je smrtni greh. Uvek kada mi nečemu damo moć da može da utiče na naš život, a da to nije sam Bog, mi od toga pravimo idola; tako da ako smo sujeverni i kada nam mačka pređe put, pa se mi iz straha da će nam to doneti nešto loše prekrstimo, ili uradimo nešto da se zaštitimo; mi smo toj mački dali svojom pogrešnom verom moć da utiče na naš život, pa je i to idolopoklonstvo.

Ikona Zveri

Kada se govori o Ikoni Zveri mi treba da imamo u vidu da se to odnosi na nešto od čega ćemo mi da napravimo idola koje će imati moć da vlada nad nama kao Bog.

Robot sofija već uveliko postaje idol; čak je bila i počasni gost na Svetskom Ekonomskom forumu. Veštačka inteligencija se brzo razvija i u Kini ona već kontroćiše, prati, nagrađuje i kažnjava dobar deo stanovništva. Njoj je zver dala realnu moć da utiče na naše živote. Veštačka Inteligencija postaje entitet koji će vladati svetom i koji će imati svu vlast nad nama.

Robot Sofija kao Ikona Zveri

Ljudi već obožavaju Sofiju Robota, oduševljeni su njome i pametnim odgovorima koje ona daje; Možemo očekivati da će uskoro ljudi pre donošenja bilo kojih važnih odluka prvo pitati veštačku inteligenciju. Već danas na berzama veštačka inteligencija donosi odluke o kupovini i prodaji umesto ljudi. Njena moć da barata velikim količinama podataka je na berzama stavila čoveka u drugi plan, veliki igrači se oslanjaju na veštačku inteligenciju a samo boranija sama trguje na berzi.

Vidimo da se postavlja sve više kamera za praćenje i prepoznavanje lica skoro na svakoj raskrsnici; to je neophodna infrastruktura koje će veštačkoj inteligenciji obezbediti moć da vlada nad nama.

Web 3.0 koji će zaživeti će omogućiti prenos i obradu ogromne količine podataka koje će procesuirati veštačka inteligencija,  Biće moguć prenos misli sa jednog kraja planete na drugi, a to znači da se gradi infrastruktura u nama samima koje će moći da čita naše misli, da ih pretvara u digitalni oblik, i da ih prezentuje kao misli nekome ko je zainteresovan za nih. 

Ikona Zveri

Moći ćemo da pratimo misli nekog lika koji tog trenutka skače padobranom iz aviona i da osetimo kako se on oseća, kao da smo i sami skočili iz aviona. Ljudi će prodavati svoja iskustva onima koji ne mogu sami da ih prožive, I sve će to procesurati veštačka inteligencija oslanjajući se na kvantni kompjuter koji može da obradi tu veliku količinu podataka u trenutku.

Ovo pričam ne bi li ljudi shvatili moć koju će imati veštačka inteligencija, a kojom će uticati na naše živote. Onaj ko se ne bude ponašao u skladu sa propisima koje ona postavi neće moći da uživa u blagodatima koje ona nudi. I svi će se pokloniti njoj, slaviće je kao samoga Boga.

Treba znati da će Antihrist sesti u hramu Božijem predstavljajući sebe kao da je bog. A Jevanđelje nas uči da su tela naša hram Božiji. Infrastruktura koja će veštačkoj inteligenciji obezbediti da može da čita naše misli će biti sposobna i da utiče na naše misli; Onaj ko bude vladao veštačkom inteligencijom će zasesti u naše telo kao hram Božiji i vladaće našom voljom.

Mi ćemo postati zombiji koji nemaju svoju volju, neka vrsta kiborga. Možda će veštačka inteligencija imati svog Avatara u Metaverzu kome će se ljudi klanjati, ili možda i u realnom svetu kao robota, recimo u liku Device Marije.

U Mateju 24-oj glavi kaže: Кад дакле угледате мрзост опушћења, о којој говори пророк Данило, гдје стоји на мјесту светоме (који чита да разумије): Ako znamo da je naše telo Hram Duha svetoga, to znači da će gnusoba pustošna biti instalirana u naše telo.Čip. vakcinom, one grafenske čestice što se same sklapaju ili nešto drugo.

Pa ako je to gnusoba pustoša onda je ikona zveri Veštačka inteligencija koja će kontrolisati sve to, I ako uzmemo da je Robot Sofija, veštačka inteligencija bila počasni gost Svetskog Ekonomskog Foruma, već vidimo kuda sve ovo šta se dešava zadnje tri godine vodi.

Zato treba otvoriti četvore oči i dobro pratiti šta se dešava kako ne bismo ušli u nešto što će nas koštati života.