Reinkarnacija

Da li je Reinkarnacija stvarna pojava

Da li je Reinkarnacija stvarna pojava

Da li je Reinkarnacija stvarna pojava? Nama izgleda kao da Sunce kruži oko Zemlje, a u stvarnosti nije tako nego Zemlja kruži oko Sunca. Izgleda kao da zvezde sede okačene kao na nekom svodu a u stvarnosti nije tako . Izgleda kao da je Zemlja ravna ploča a ona je lopta, iako se mnogi trude da dokažu da nije tako.

Nije sve uvek onako kako izgleda. Izgleda kao da postoji reinkarnacija, i da se mi inkarniramo u mnogim životima, ali ni to nije tako, nego samo izgleda da je tako. Ako neko želi da pobije priču o reinkarnaciji onda bi morao na smislen način da objasni sve pojave vezane za priču o reinkarnaciji.

Pa da vidimo šta Biblija kaže: Stvori Bog čoveka od praha zemaljskog i udahnu mu duh životni, i posta čovek duša živa. Duh koji smo dobili od Boga nismo mi, mi smo duša. Duša živi večno i nikada se ne inkarnira. Duh je taj koji se posle smrti jednog tela vraća  Bogu, i može po službenoj dužnosti biti dodeljen nekom drugom telu. Duhovi često sa sobom ponesu i iskustva koja su imali u prethodnim životima, ali ta iskustva ne izbijaju na površinu tek tako, obično je potreban neki okidač da se to desi, neka greška u matriksu kako bi se izrazili modernim rečnikom.

Reinkarnacija

Zli duhovi koriste mogućnost da ispolje stvari koje zbunjuju prosečnog čoveka servirajući priču o reinkarnaciji. Da bi zli duhovi sebi otvorili vrata da vrše upliv u život duše i da ovladaju našom voljom, potrebno je da se stvore neki uslovi pri kojima bismo im mi to dozvolili. Jedna od vrata za to je Hipnoza: U hipnozi čovek utone u san, isključi se i tada duh preuzima telo.

I Počinje da priča priče o prošlim životima, izmišlja situacije u kojima je osoba bila zlostavljana seksualno od roditelja ,i svake druge stvari. Terapeut snimi sve šta duh govori a onda se to prezentuje osobi kao njena iskustva. Terapeut nije svestan da je i on manipulisan zlim duhovima jer veruje da priča sa osobom koju je hipnotisao. Takve stvari nanose trajnu štetu osobi koja prolazi kroz sve to.

Prisustvo raznim seansama u kojima se prizivaju duhovi su takođe vrata koja otvataju mogućnost da duhovi preuzmu kontrolu nad našim telom. Mnogi moderni proroci koriste hipnozu na svojim nastupima udivljujući masu čudima.

Na njihovim misama se skače do iznemoglosti , đuska, vrti glavom tamo amo dok se um ne isključi, i duhovi tada lako preuzmu telo. Takve stvari se mogu videti na službama Pentakostalaca. Jedna od glavnih misija zlih duhoiva je stvaranje lažnih religija koje bi odvratile ljude od upoznavanja sa Bogom, i propadanje što većeg broja duša. Dušu, um,koji ne pravi razliku šta je duša a šta duh je lako zavesti da veruje u večni krug inkarnacija, i navodnog usavršavanja kroz mnoge živote,

Mi ionako po svom intelektu težimo ka zlu, i mogućnost nekog usavršavanja onoga ko nije svestan da je život jedan ali večan, jednostavno ne postoji. Čovek koji ne veruje da je ovaj život jedina mogućnost za ispravan start na putu usavršavanja, osudio je sebe na promašaj koji nije moguće ispraviti drugim pokušajem.

Reinkarnacija

Lucidni snovi takođe otvaraju mogućnost da budemo prevareni od strane zlih duhova. Čovek specijalnim postupkom isključuje svoju dušu, autohipnoza, i svojim umom odlazi u astralni svet,  svet duhova. Tu ga čeka navodno njegov anđeo čuvar a zapravo je u pitanju zli duh koji ga čuva u tim svetovima koje posećuje. Mnogi astralni šetači na tim izletima na kraju budu izmanipulisani da zli duh posedne njihovo telo. Kanalisanje je još jedan oblik kada zli duhovi zaposednu telo nekoga čoveka,a onda pišu njegovom rukom ili govore kroz njega.

Zli duhiovi su vešti, pa zaogrnuvši svoju priču istinom poturaju lažne nauke i tako zavode ljude. I to je ono na šta zli duhovi pucaju kada zavode ljude pogrešnim tumačenjima određenih pojava na duhovnom nivou. Nesvesni šta rade ljudi misle: ha, imaću drugi život da ispravim greške, sada ću malo da uživam u životu.

Oni nisu svesni da se naša Istina menja u skladu sa onim šta radimo od svoje volje. Sa našom istinom menja se naš sud. a sa sudom i naš doživljaj svega što se oko nas dešava. Loš sud donosi loša osećanja poput gneva, besa,  ljutnje…Ova osećanja su paklena vatrica našega života na kojoj ćemo večno goreti.

Dok ispravan sud donosi lepe doživljaje; ljubav, milost, zahvalnost. A ta osećanja su životna radost koja će od našeg života napraviti raj. Mi imamo moć da svojom voljom odaberemo u šta ćemo da verujemo, i tim svojim izborom utičemo na svoju Istinu koja je izvor života u nama, izvor radosti. Pogrešan izbor nas dovodi do stvaranja zablude u našem umu koja nas vodi u laganu ali sigurnu smrt.

Zato se treba čuvati svih oblika komunikacije sa zlim duhovima, jer će nas to sigurno odvesti na pogrešan put. Treba znati da Dobri duhovi Anđeli stupaju u komunikaciju sa ljudima samo kada je krajnja nužda. Tako da je hiljadu puta veća verovatnoća da se sretnemo sa zlim duhovima, demonima, nego sa anđelima.

Čuvajte se prizivanja duhova, prizivanja mrtvih, jer tako demonima otvarate vrata da se uključe u vaš život. Znajte da ste Božijom voljom vi kao um, gospodar u svome telu, i ne dozvolite da vas zli duhovi manipulišu preuzevši kormilo od vas koji niste svesni svoje moći.


Comments

One response to “Da li je Reinkarnacija stvarna pojava”