Čovek kojem hormoni pokreću volju je rob svoga tela

Kada razmišljamo o Božijem prestolu treba da imamo na umu da smo po obličju Božijem stvoreni; pa Hristos kaže da carstvo nebesko nije daleko od nas, da je ono tu u nama, svet naših misli, naš Um. A Hristos je Um Božiji, jer Logos sem Reč može da se prevede i kao Um. Pa ako je nebo deo našeg uma, onda postoji deo uma koji je Zemlja.

Nebo i zemlja su delovi našeg uma, i budući da smo po obličju Božijem stvoreni to možemo da zaključimo da je i Božiji um podeljen na nebo i zemlju.Na nebeski i zemaljski način mišljenja. Zemaljski način mišljenja pripada intelektu, Luciferu, hreuvimu zaklanjaču, drvetu poznanja dobra i zla, kako ga opisuje Biblija.

Za zemlju kaže Sv. Pismo da je podnožje nogama Božijim, a to je i Hristu Otac obećao da će položiti Njegove neprijatelje kao njegovo podnožje.To je kao ona dva anđela u crtanim filmovima, jedan stoji na levom a drugi na desnom ramenu pa koji nas nagovori. Tako i naš um ima dva dela koja se bore za našu pažnju, nebo i zemlju.

Čovek kojem hormoni

Po tome kojim mislima posvećujemo pažnju mi smo svojom pažnjom ili na nebu ili na zemlji. Tako i Bog: njegov je presto na nebu Njegovog Uma, dok je zemlja njegovo podnožje. Pa Pismo kaže da Bog Istinom utvrđuje svoj presto.

Jer Istina je jako važan deo našeg uma; Znanje vaspitanje, iskustva, obrazovanje, sve to čini našu Istinu kroz koju mi sudimo i koja pokreće našu volju.

Čovek kojem hormoni pokreću volju je rob svoga tela i on ne vlada svojim bićem. On je zemaljski čovek jer je svojom pažnjom stalno na zemlji, i umesto da vlada on je rob. Čovek koji želi da vlada svojim umom mora da svojom pažnjom bude na nebu i tako da utvrdi svoj presto kako bi vladao carstvom, svojim umom.

Kada Bog Otac kaže Hristu: sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim; On mu zapravo kaže: Budi svojom pažnjom na nebu, na mom prestolu, i ja ću položiti tvoje neprijatelje… I mi budući da smo kroz veru rođeni kao Hristova Braća, treba da sledimo njegov primer, i da svojom pažnjom budemo na nebu svoga uma dok naš otac nebeski ne položi naše neprijatelje i nasledimo carstvo.

Teokratija

Tako će naš intelekt , satana, biti svezan i pokoren nama: umesto da vlada nad nama mi ćemo vladati nad njim. Dakle šta je Presto? To je naše srce, centar naše pažnje, naš fokus. Mi vladamo svojim bićem tako što vladamo svojim mislima.

I od toga kakve su nam misli u srcu zavisi naša sudbina, zavisi naš doživljaj života, naše zdravlje. I mi nad svim tim vladamo sa prestola koji treba da namestimo tamo gde je naš otac Nebeski. Naš presto, naše misli, naša pažnja treba da budu tamo gde su naše nebeske misli ako mislimo da vladamo svojim bićem.

Srce
Blog | Otkrovenja

Srce

Ljudi kada kažu da im je nešto u srcu oni pokazuju na predeo grudi. To je postala stvar folklora , oni to tako rade jer svi to tako rade. Niko ne preispituije ima li to smisla .

[USM_plus_form]