Udar asteroida udar

Udar na Čovečanstvo

Srđan Mrkaja otkriva zašto je danas osnivanje porodice poslednja pobuna protiv modernog sveta po meri globalista