Sveti Gral

Pokajanje Put Ka Obnovljenju Uma i Nanovorođenju

Pokajanje je ono šta mi treba da imamo, Gospod od nas nije tražio kajane, to je đavo nama usput podnetnuo. A razlika između pokajanja i kajana je kao razlika između svetla i tame, između dana i noći.

Reinkarnacija

Da li je Reinkarnacija stvarna pojava

Da li je Reinkarnacija stvarna pojava? Nama izgleda kao da Sunce kruži oko Zemlje, a u stvarnosti nije tako nego Zemlja kruži oko Sunca. Izgleda kao da zvezde sede okačene kao na nekom svodu a u stvarnosti nije tako . Izgleda kao da je Zemlja ravna ploča a ona je lopta, iako se mnogi trude da dokažu da nije tako.

Kako se Hrani Um

Kako se Hrani Um i Koja je Prava Hrana

Kako se Hrani Um i Koja je Prava Hrana za njega da bi smo imali duhovno zdravlje? Naš um je kao duhovni želudac, i to je razlog zašto nas Hristos naziva ovcama. Ovce su preživari pa kada se napasu onda legnu i polako preživaju hranu koja se već napola svarila.

Uznesenje

Uznesenje i Drugi Hristov Dolazak

Uznesenje i Drugi Hristov Dolazak. Prolazak Izraelaca kroz Crveno more u obećanu zemlju je slika duhovnog prolaska vernika, duhovnih Izraelaca, u obećanu zemlju.

Pricesce Pričešće

Pričešće i Kako Treba da Izgleda Pravo Pričešće

U komentaru na Video pod nazivom “Pokajanje” dobio sam pitanje koje glasi; Šta mislite da li pričešće pomaže u svemu što ste naveli? Odgovor na ovo pitanje nije ni malo lak, jer postoji pričešće koje pomaže i priščeće koje ne pomaže.

Odnos Duše i Uma

Odnos Duše i Uma kao Odnos Muža i Žene

Odnos Duše i Uma kao odnos muža i žene I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih. Prva Mojsijeva glava 1 stih 27. Bog je stvorio Adama savršenog i Eva je bila deo njega. Pošto Adam kao savršen nije mogao da pogreši, to ga Bog deli stvorivši od njegovog rebra Evu.

2036 Krunisanje Antihrista

2036 Krunisanje Antihrista i Drugi Hristov Dolazak

Kako je došlo do ideje o 2036-oj kao godini drugog Hristovog dolaska. Priča o Velikoj Piramidi i Kraju Sveta Tri Piramide kao tri lica Božanskog bića Pored druge piramide nalazi se 91 podeok koji označava 91 stepen od severnog pola

Osmišljavanje

Osmišljavanje

Osmišljavanje je način da se uredi život unošenjem smisla u njega. Kada čovek ne zna da upravlja svojom voljom onda je sve što bi uzeo da radi za njega muka.