2036 Krunisanje Antihrista i Drugi Hristov Dolazak

Kako je došlo do ideje o 2036-oj kao godini drugog Hristovog dolaska. Priča o Velikoj Piramidi i Kraju Sveta Tri Piramide kao tri lica Božanskog bića Pored druge piramide nalazi se 91 podeok koji označava 91 stepen od severnog pola