2036 Krunisanje Antihrista

2036 Krunisanje Antihrista i Drugi Hristov Dolazak

2036 Krunisanje Antihrista i Drugi Hristov Dolazak

Kako je došlo do ideje da će do biti 2036 Krunisanje Antihrista i Drugi Hristov Dolazak . Priča o Velikoj Piramidi i Kraju Sveta Tri Piramide kao tri lica Božanskog bića Pored druge piramide nalazi se 91 podeok koji označava 91 stepen od severnog pola

Izračunao sam na osnovu podataka da će Anlilam ( druga piramida kao drugo lice božanskog bića)2036 doći na 91 stepen od severnog pola. Ta zvezda je bila pre 5000 godina na otprilike 29 stepeni južno od nebeskog ekvatora a 2000-e godine je bila na 91, 20 stepeni odsevernog pola, I kada se preračuna dolazimo do toga da će 2036 biti na 91 od severnog pola.

Zatim sam naišao sam na Jutubu na Miroljubovo predavanje o jesenjim i prolećnim praznicima kao proročanstvima o budućim događajima. Četiri prva praznika,prolećni praznici su se ispunili u vreme prvog Hristovog dolaska a tri Jesenja praznika bi trebalo da se ispune u veme Drugog dolaska.

Četrnaestog dana prvoga meseca pasha kolje se jagnje, petnaestoga dana praznik presnih hlebova. Drugi dan praznika presnih hlebova praznik prvina, a pedeset dana posle praznika prvina praznik sedmica prinose se dva hleba.

Prva tri praznika idu jedan za drugim i ukazuju na Hristovo raspeće kao prinošenje žrtve za naše spasenje kao i na Njegovo vaskrsenje. A četvrti praznik ukazuje na silazak duha svetoga na učenike koji se desio pedeset dana po Njegovom Vaskrsenju.

Ti praznici kao proročanstva su se iskupili, i ko želi više da sazna može da pogleda Miroljubov video o Prolećnim praznicima. Praznik truba je prvi jeseni praznik i ovim praznikom započinju Jesenji praznici koji treba kao proročanstva da se ispune u vreme Drugog Hristovog Dolaska Deseti dan sedmoga meseca je Dan očišćenja, dan pomirenja sa Bogom I to je drugi jesenji praznik.

Kad imas Boga za svedoka 2036 Krunisanje Antihrista

A petnaesti dan toga meseca počinje treći veliki praznik, Praznik senica, i on traje sedam dana.

Naročiti trenutak radosti i veselja nastupio bi u trenutku, kada je prvosveštenik na “posljednji veliki dan praznika” krenuo da sa zlatnim krčagom zahvati vode na izvoru Siloahu i krenuo je uz stepenice i u hramskom predvorju prelio vodu uz svirku truba u srebrnu posudu, a vino u drugu posudu, te ih oboje počeo izlivati na oltaru.

Voda i vino govore o blagostanju (ili životu) i radosti, koja će zavladati pod Hristovim carskim žezlom, kada Izrael bude prihvatio očekivanog Mesiju, kao što je prorok nagovestio: “I reći ćeš u ono vreme: Hvalim te, Gospode, Jer si se bio razgnjevio na me, pa se odvratio gnjev tvoj, i utešio si me. Gle, Bog je spasenje moje, uzdat ću se i ne ću se bojati, jer mi je sila i pesma Gospodin Bog, on mi bi Spasitelj.

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora ovoga spasenja. I tada ćete reći: Hvalite Gospodina, glasite ime Njegovo, javljajte po narodima dela Njegova, napominjite da je visoko ime Njegovo. Pojte Gospodinu, jer učini velike stvari, neka se zna po zemlji. Klikuj i pevaj, koja sediš u Sionu, jer je Svetac Izraelov velik posred vas.” (Isaija 12).

Ovaj praznik je zadnji proročki praznik i slika je drugog Hristovog dolaska. Vidimo u opisu praznika da se ceremonija održava uz zvukove truba. A u Izraelu se trubilo u tri slučaja:

1.Kada se poziva u rat

2. Sazivanje zbora pred Gospodom

3. Krunisanje novog cara

Dakle trube najavljuju krunisanje novog cara ukazujući tako na Drugi Hristov Dolazak i Njegovo krunisanje. A ovaj dan 2036 pada 12 oktobra, ma Miholjdan. Petko Nikolić je u Knjizi Velika Piramida objasnio i kako kod Velike piramide potvrđuje Julijanski kalendar tako što su kodirani datumi ravnodnevnice i neki praznici po Julijanskom kalendaru.

A kada je u pitanju Arhangel Mihailo treba znati da su imena u Hebrejskom oznake karaktera i kada se govori o nečijem imenu zapravo se govorio karakteru tog čoveka. Tako ime Mihail znači”Onaj koji je kao Bog”. A Kao Bog je Sin Njegov, Gospod Isus Hristos, On je taj koji je kao Bog, I kada Biblija govori o Mihailu ona zapravo govori o Gospodu.

I on je taj vođa anđela koji je na nebu poveo anđele u borbu protiv Lucifera, kada je Lucifer zbačen sa Neba na Zemlju.Tako da možemo da razmišljamo da nije slučajnost da se ta dva praznika, Jevrejski i Hrišćanski po Julijanskom kalendaru susreću na taj dan što je verovatnoća 1; 30. da se desi baš te godine koju je i Velika piramida predvidela.

A ako uzmemo u obzir da je dan posvećen Arhađelu Mihailu mogao da bude i neki drugi dan u godini verovatnoća mnogostruko raste. Sledeće podudaranje su Oprosne godine. Naime po Bibliji svaka sedma godina je oprosna godina,Te godine ko je prodao svoje imanje bi mogao da se vrati na svoje imanje, i ko bi se prodao u roblje je morao biti pušten da bude slobodan.

Ova sedma godina ukazuje na naše oslobađanje od ropstva grehu koje će se desiti sa Drugim Hristovim dolaskom, A Oprosne godine su 2022, 2029, i 2036. Ponovo se srećemo sa 36-om Godinom Ali sada verovatnoća da se tako nešto desi još raste.

Kada govorimo o Drugom Hristovom dolasku treba da imamo na umu da Biblija predviđa vreme velike prevare pre Drugog Hristovog Dolaska, Predviđa krunisanje Antihrista u Hramu Gospodnjem. Velika prevara bi takođe trebalo da se odigra na Oprosnu godinu jer Antihrist treba da bude predstavljen kao da je sam Hristos. Jer i Hristos treba da bude krunisan u Hramu.

2036 Krunisanje Antihrista i Drugi Hristov Dolazak - Svitanje

Pošto Jevrejska godina počinje u septembru i traje do sledećeg septembra to su se pojavili ljudi koji tvrde da će se kraj sveta dogoditi 2028 U tu sliku se odlično uklapa prolazak asteroida Apofis blizu Zemlje 2029 godine. Tako da možemo očekivati da će svetski moćnici i ovaj događaj iskoristiti u svom scenariju Velike prevare, I sada bi mogli da razmišljamo o tome ko će biti Antihrist koji će biti Krunisan.

Jedna od karakteristima Boga je da je sveprisutan, Tako da bi i Antihrist morao to da može. Ali kako? Razvoj veštačke inteligencije napreduje neverovatnom brzinom. U Kini veštačka inteligencija prati stanovnike čitavih gradova i u svakom trenutku zna gde je ko i šta radi. Evo i kod nas se razmeštaju kamere na svaki ćošak, to su kamere koje mogu da prepoznaju lica i one veštačkoj inteligenciji služe kao oči kojima nas prati.

Ali to nije dovoljno jer vaštačka inteligencija bi trebalo da bude i u nama da može da prati naše misli i da utiče na naše ponašanje. I već postoje eksperimentisa životinjama u kojima se na njihovo ponašanje utiče preko interneta i čipa ugrađenog u mozak životinje. Nanočipovi koji su razvijeni a ne mogu se videti golim okom će najveroatnije kroz vakcine biti integrisani u naša tela.

A posle kada doće vreme da se kruniše Antihrist oni će biti iskorišteni za kontrolu onih koji su žigosani. Danas već imamo razvijene uređaje za virtuelnu realnost , Razni VR uređaji i trodimenzionalni projektori. To je tako danas ali već se razvija tehnoligija koja bi preko čipova stimulisala mozak direktno, i ne bi nam trebali uređaji da vidimo slike ispred sebe.

Mozak bi bio direktno stimulisan i mi bismo videli svojim očima stvari koje u realnosti ne postoje. Ideš ulicom i sa strane ti se u vidnom polju pojavi slika koja govori o restoranu pored koga prolaziš; Kakva je hrana,i šta se sve nudi. Malo dalje nailazimo ba bioskop i pojavljuje se trejler filma koji se tu prikazuje.

Sveto Pismo govori o da će Hristos o svom drugom dolasku doći sa neba,i da će ga svako oko videti. A vidimo da su već razvijene tehnologije kojima bi se to moglo omogućiti Antihristu, Svi koji imaju ugrađene čipove bi mogli da vide njegov dolazak sa neba. I sada ako se od 2029-e vratimo još sedam godina unazad, dolazimo do još jedne oprosne godine 2022-e. Šta će se desiti te godine?

Da bi naslutili odgovor na ovo pitanje Moglo bi da pomogne to što je priomećeno da se trzavice na berzama i klecanje Bankarskog sistema dešavaju svake sedme godine, baš na oprosnu godinu. Neko to planski namešta. Tako da bismo za 22-u mogli da očekujemo krah Bankarskog sistema.

A to bi za sobom povuklo krah svih penzionih i zdravstvenih fondova. Ne bi bilo para ni za plate. A to zgači glad. Ko do tada nije primio vakcinu tada će primiti jer država neće davati socijalu onima koji se ne vakcinišu. Ovo se odlično uklapa u plan koji je promovisan na Svetskom Ekomskom Forumu u Davosu.

Krilatica tog foruma je bila da 2030-e nećemo imati ništa svoje ida ćemo biti srećni. Možemo li zamisliti da za deset godina nećemo imati ništa svoje. Treba ti stan zakupiš stan. Treba ti telefon zakupiš telefon….. Ali od koga mi to zakupljujemo? Ko će posedovati sve to?

Onaj ko je zadovpljan sobom 2036 Krunisanje Antihrista

Klaus Švab Predsednik Svetskog Ekonomskog foruma napisao je Knjigu Veliki Reset. A o kakvom se to resetu radi? Na kakva se to mi podešavanja vraćamo? 1798 uhapšen papa i pošto je prva zver iz biblije Katolička crkva, Toj prvoj zveri je jedna glava bila ranjena na smrt, ali se rana smrti njene iscelila.

U to vreme se desila i Francuska revolicija i ukidanje monarhije što je pomoglo da Napoleon uhapsi Papu i kardinale . Do tada je Katolička crkva postavljala kraljeve u Evropi i na taj način vladala celom Evropom. To je bio i kraj feudalizma. Do tada su veleposednici posedovali svu zemlju a narod je služio kod njih.

Malo blaži oblik robovlasništva Veliki Reset znači povratakna feudalizam, samo što će sada veleposednici biti korporacije. Slom Bankarskog sistema se odlično uklapa u plan da do 30-e ne budemo imali ništa svoje. Korporacije su već pokupovale sve resurse, a kupiće i nas.

Ovo je trenutak kada bi trebalo da pročitam deo iz 13-og poglavlja Otkorovenja gde se kaže:

I videh drugu zver gde izlazi iz zemlje, i imaše dva roga kao u jagnjeta; i govoraše kao aždaha. I svu vlast prve zveri činjaše pred njom; i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zveri kojoj se isceli rana smrtna. I učini čudesa velika, i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima.

I vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da čini pred zveri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri koja imade ranu smrtnu i osta živa. I bi joj dano da dade duh ikoni zverinoj, da progovori ikona zverina, i da učini da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zverinoj.

I učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovima, Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zveri, ili broj imena njezina. Ovdje je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri: jer je broj čovekov i broj njezin šest stotina i šezdeset i šest.

Predivna predstava koja bi prevarila mnoge. Čisto da se zna koliko će velika prevara biti u zadnje vreme. I sve bi to bilo kontrolisano od veštačke inteligencije , Lažni mesija bi mogao da priča sa svakom vernikom ponaosob, jer veštačka inteligencija kontroliše njegove misli i može da mu daje svakakve odgovore.

To su stvari koje su iz ove perspektive skoro nezamislive. Kada se govori o Zveri koja se pominje u ovim stihovima dobar deo tumača Biblije se slaže da se tu radi o Rimokatoličkoj crkvi.

Ali se retko ko upušta u razmišljanje o tome šta je to Ikona zveri. Koja treba da progovori i koja će dobiti duh i koja će učiniti da se pobiju koji god se njoj ne poklone. Ovde treba da znamo da je klanjanje deo obožavanja i da se tu govori o obožavanju ikone zveri.

Ikona može da bude slika, kip, totem…neki predmet za obožavanje. Ali to je bilo nekada, . Robot Sofija je još pre neku godinu bila senzacija, a bila je i počasni gost na Svetskom Ekonomskom Forumu u Davosu. Hoće li robot povezan sa veštačkom inteligencijom biti ikona zveri kojoj je dat duh i moć govora?

Da li je to slučajno ako znamo da se svetski moćnici oslanjaju upravo na veštačku inteligenciju u svojoj želji da kontrolišu ljude kao što se to već i radi u Kini? Znači mogli bi smo da očekujemo Antihrista u liku nekog robota , Možda robot u liku vanzemaljca, Ili u liku Bogorodice.

Kada je reč o Katoličkoj crkvi oni su izgradili kult device Marije kao Bogorodice i promovišu je kao Koiskupitelja, Da ona može svojim bezgrešnim srcem da nas iskupi od greha.

Tako da je vrlo moguće da za Antihrista dobijemo veštačku inteligenciju . Nekog robota sa liku Device Marije. Krunisanje Antihrista je deo agende 20/30 i to bi trebalo da se desi negde 2029. Aktiviranje čipova koji su kroz vakcine ubačeni u naše telo će dovesti do krunisanja Antihrista u Hramu Božijem jer ne zaboravimo da je naše telo Hram Božiji.

Ali pošto svi koji čitaju Bibliju znaju da prvo treba da se pojavi Antihrist koji će biti predstavljen kao Hristos, to mi možemo da očekujemo da ćemo 2022 da prisustvujemo lažnom krunisanju Antihrista u novoizgrađenom Hramu u Jerusalimu.

Heruvim Lucifer u ulozi Božijeg Intelekta